Castellum Spikar Färdplaner Med Etappmål för Klimatneutralitet 2030

Castellum Spikar Färdplaner Med Etappmål för Klimatneutralitet 2030

PR Newswire

GÖTEBORG, Sweden, June 25, 2020

GÖTEBORG, Sweden, June 25, 2020 /PRNewswire/ --  Som ett av de första fastighetsbolagen i världen har Castellum antagit konkreta färdplaner med tydliga etappmål och åtgärder för att nå fram till noll koldioxidutsläpp senast år 2030.

"Nu lägger vi in överväxeln i vårt hållbarhetsarbete. Genom att belysa själva byggandets stora klimatpåverkan kan vi revolutionera ett område som hela branschen försummat i åratal. Det befäster vår särställning inom hållbarhet", säger Henrik Saxborn, vd för Castellum AB.

Castellum har sedan länge en ledarroll inom klimat och hållbarhet bland landets fastighetsbolag. 2017 sattes målet att nå klimatneutralitet till år 2030. Nu har en enig styrelse gett klartecken för att implementera två färdplaner, en för fastighetsförvaltning och en för projektutveckling. Bolaget tar därmed rollen att gå före och driva utvecklingen genom konkret handling. Castellums klimatmål till 2030 är sedan tidigare godkänt av Science Based Target (SBT) initiativet vars syfte är att guida företag över hela världen att definiera koldioxidutsläpp och sätta vetenskapligt korrekta målsättningar för att bromsa den globala uppvärmningen.

Att drastiskt minska alla koldioxidutsläpp under det kommande decenniet är avgörande för att lösa den globala temperaturökningen. Byggsektorn står för hela 39 procent av världens samlade koldioxidutsläpp, och har därmed en nyckelroll för att hantera klimatförändringarna och nå en värld utan koldioxidutsläpp till 2050, vilket är i linje med Parisavtalet. I Sverige står koldioxidutsläppen från nybyggnation, renovering och utveckling av befintliga byggnader för 60 procent av byggsektorns totala utsläpp. Resterande 40 procent kommer från energiförbrukning inom fastighetsförvaltning.

"Sanningen är att branschen stirrat enögt på att minska energianvändning och öka andelen förnybar energi - men samtidigt blundat för den enorma påverkan som sker under själva byggandet. Nu fokuserar vi på fastighetsutveckling och hur vi kan fortsätta att utveckla klimatneutrala fastigheter. Byggsektorns passivitet är vår största utmaning där vi måste lägga allt krut framöver oavsett om det gäller ny- eller ombyggnad", säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

Genom att göra detta kommer Castellum att driva innovation i branschen och vara en av de vägledande i den nödvändiga utvecklingen. Under de kommande åren kommer en serie åtgärder att genomföras för att uppnå klimatneutralitet år 2030. De inledande och beslutade två färdplanerna ser i korthet ut så här:

För ytterligare information kontakta: 

Filip Elland, Hållbarhetschef Castellum, 031- 60-74-26

Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031-60-74-50

This information was brought to you by Cision http://news.cision.com

https://news.cision.com/castellum/r/castellum-spikar-fardplaner-med-etappmal-for-klimatneutralitet-2030,c3141976

The following files are available for download:

https://mb.cision.com/Main/8364/3141976/1269824.pdf

Release

https://news.cision.com/castellum/i/henrik-saxborn,c2800339

Henrik-Saxborn

 

Voltar noticias em Inglês